Jos uuden vuo­den lupauk­set kuor­mit­ta­vat

Nyt on taas se aika vuo­des­ta, kun ihmi­set teke­vät lupauk­sia uudel­le vuo­del­le. Usein nuo lupauk­set liit­ty­vät joten­kin itsen­sä kehit­tä­mi­seen, jon­kin­lai­seen muu­tok­seen. Kun­to­sa­lit täyt­ty­vät aktii­vi­sis­ta tree­naa­jis­ta, jot­kut muut­ta­vat ruo­ka­va­lio­taan, toi­set lupaa­vat olla enem­män yhtey­des­sä lähei­siin­sä. Medias­sa on esil­lä vink­ke­jä muu­tok­sen teke­mi­seen. Hyvää teke­vis­sä muu­tok­sis­sa ei sinän­sä ole mitään vikaa, mut­ta entä kun jou­kos­sam­me on ihmi­siä, jot­ka eivät kos­kaan koe ole­van­sa riit­tä­viä. Mil­lai­sen pai­neen uuden vuo­den lupauk­set voi­vat heil­le luo­da ja antaa­ko tämä ylei­nen lupaus­kult­tuu­ri vain vah­vis­tuk­sen sil­le, että itse­ään pitäi­si aina joten­kin muo­ka­ta parem­mak­si?

Ome­na­tu­van kir­joit­ta­ja­na haluan­kin tänä vuon­na antaa kai­kil­le teil­le, jot­ka muu­ten­kin jo kamp­pai­let­te oman riit­tä­vyy­den kans­sa, toi­sen­lai­sen vaih­toeh­don muu­tok­siin täh­tää­vil­le lupauk­sil­le. Kysees­sä on uuden vuo­den muis­ti­lis­ta. Olkaa hyvä!

Uuden vuo­den muis­ti­lis­ta:

1. Tänä­kin vuon­na olen kaunis/komea juu­ri sel­lai­se­na kuin olen.
2. Tänä­kin vuon­na olen rak­kau­den arvoi­nen.
3. Tänä­kin vuon­na voin toteut­taa itseä­ni ja elää itse­ni näköis­tä elä­mää.
4. Tänä­kin vuon­na minun mie­li­pi­teil­lä­ni on arvoa.
5. Tänä­kin vuon­na minul­la on omat hie­not vah­vuu­te­ni.
6. Tänä­kin vuon­na saan olla heik­ko ilman häpe­ää.
7. Tänä­kin vuon­na saan pyy­tää apua, kun sitä tar­vit­sen.
8. Tänä­kin vuon­na saan ilmais­ta tun­tee­ni, tar­pee­ni ja toi­vee­ni sekä aset­taa omat raja­ni.
9. Tänä­kin vuon­na saan moka­ta.
10. Tänä­kin vuon­na saan levä­tä ja naut­tia
11. Tänä­kään vuon­na minun ei tar­vit­se miel­lyt­tää kaik­kia koko ajan.
12. Ennen kaik­kea, tänä­kin vuon­na olen riit­tä­vä ja arvo­kas juu­ri sel­lai­se­na kuin olen!

Hyvää uut­ta vuot­ta kai­kil­le seu­raa­jil­le!

Ter­vei­sin,
Ven­la Ero­nen

 

Yksi vastaus artikkeliin “Jos uuden vuo­den lupauk­set kuor­mit­ta­vat”

  1. Anonyymi avatar
    Anonyymi

    Hyviä point­te­ja ihan jokai­sel­le muis­tet­ta­vaks! Pitää var­maan kir­jot­taa muu­ta­ma itel­le ylös jon­ne­kin 😀

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *