Kategoria: hoidon keskeyttäminen tai keskeytyminen

  • Mitä osas­to­hoi­don jäl­keen, kun hoi­to on lop­pu­nut ennen aiko­jaan? (Osa 2)

    Edel­li­ses­sä kir­joi­tuk­ses­sa­ni tar­kas­te­lin tilan­net­ta, jos­sa hoi­to lop­puu sovi­tus­ti riit­tä­vän pit­kän osas­to­hoi­don jäl­keen. Täl­lä ker­taa poh­din tilan­net­ta, jos­sa hoi­to lop­puu ennen­ai­kai­ses­ti. Kuten edel­li­ses­sä­kin kir­joi­tuk­ses­sa, käsit­te­len aihet­ta kaik­kien syö­mis­häi­riöi­den kan­nal­ta yhtei­ses­ti enkä erot­te­le eri syö­mis­häi­riöi­tä, kos­ka tilan­ne on hyvin saman­kal­tai­nen riip­pu­mat­ta syö­mis­häi­riön muo­dos­ta. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen hoi­to­mal­lin tär­keä­nä peri­aat­tee­na on hoi­taa sai­ras­tu­nut­ta niin pit­kään, että hänen oireet­to­mat sel­viy­ty­mis­kei­non­sa ehti­vät…