Kategoria: kehopaineet

  • Sosi­aa­li­sen median val­heel­li­set illuusiot täy­del­li­syy­des­tä

    Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa (ja toki muus­sa­kin medias­sa) kau­neusi­han­teet ja kadeh­dit­ta­van elä­män tun­nus­piir­teet leviä­vät nopeas­ti. Moni on var­maan kat­so­nut jos­kus sosi­aa­li­ses­sa medias­sa toi­nen tois­taan hie­nom­pia sel­fiei­tä ja kuvia ihmi­sen elä­män­ta­pah­tu­mis­ta. ”Täy­del­li­sen” kau­nii­ta ja komei­ta ihmi­siä pus­kee vas­taan jokai­ses­ta suun­nas­ta. Kuvis­sa ihmis­ten kro­pat ovat vii­mei­sen pääl­le tim­mis­sä kun­nos­sa, kas­vot vir­heet­tö­mät ja vaat­teet­kin niin hie­no­ja. Elä­mä­kin näyt­tää täy­del­li­sen kadeh­dit­ta­val­ta.…