Kategoria: kehuminen

  • Kehu­mi­sen paik­ka – Miten ja mil­loin syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vaa kehu­taan?

    Työs­sä­ni syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien paris­sa huo­maan räm­pi­vä­ni usein kehu­mi­sen haas­teen kans­sa. Mil­loin kehun syö­mis­häi­riö­tä sai­ras­ta­vaa ja miten kehu­ni muo­toi­len? Kehun­ko, kun mar­ga­rii­ni levit­tyy lei­väl­le ren­nos­ti tai kun sai­ras­ta­va on saa­nut syö­tyä hänel­le haas­teel­li­sen ate­rian lop­puun? Kehun­ko siis toi­min­nas­ta, joka on ter­vey­teen liit­ty­vä nor­mi? Vai pitäi­si­kö minun sit­ten­kin kehua, kun sai­ras­ta­va tekee suu­ren oival­luk­sen esi­mer­kik­si pelois­taan –…