Kategoria: miesten syömishäiriöt

  • Mies­ten syö­mis­häi­riöt – Miron tari­na

    Työ­his­to­ria­ni aika­na Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa olen usein kuul­lut kom­ment­te­ja ”Teil­lä on var­maan lähin­nä nai­sia hoi­dos­sa”, ”Joo ne syö­mis­häi­riöt tai­ta­vat olla nii­tä tyt­tö­jen jut­tu­ja” jne. Edel­leen­kin näyt­tää ole­van val­lal­la sel­lai­nen käsi­tys, että pojat ja mie­het eivät juu­ri­kaan sai­ras­tu syö­mis­häi­riöi­hin. Tätä vir­heel­lis­tä käsi­tys­tä kor­ja­tak­se­ni, pää­tin kir­joit­taa aihees­ta. Sain kun­nian haas­ta­tel­la noin 15 vuot­ta sit­ten syö­mis­häi­riön sai­ras­ta­nut­ta Miroa. Kii­tos Mirol­le,…