Kategoria: oleminen

  • Ole­mi­sen sie­tä­mät­tö­myys

    Nyky­maa­il­mas­sa ole­mi­sen tai­to on monil­la hei­ken­ty­nyt. Luon­tai­nen, syn­nyn­näi­nen ole­mi­sen tai­to on pii­lou­tu­nut jon­ne­kin jat­ku­van teke­mi­sen maa­il­maan. Sitä maa­il­maa värit­tä­vät muun muas­sa har­ras­tuk­set, liik­ku­mi­nen, työ, mat­kus­ta­mi­nen ja jat­ku­va kii­re. Sii­hen maa­il­maan kuu­luu myös ver­tai­lu: Mitä ja miten sinä teit ver­sus mitä ja miten minä tein? Teke­mi­nen pitäi­si joten­kin hioa huip­puun­sa, saa­vut­taa jotain, ja usein jopa mon­ta…