Kategoria: syömishäiriön puheeksi ottaminen

  • Kuin­ka ker­toi­sin sai­ras­ta­va­ni syö­mis­häi­riö­tä

    Moni syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­nut poh­tii usein jos­sain vai­hees­sa, tuli­si­ko hänen ker­toa sai­rau­des­taan ystä­vil­le, uusil­le tut­ta­vil­le tai vaik­ka työ­ka­ve­reil­le. Aja­tus syö­mis­häi­riös­tä ker­to­mi­ses­ta saat­taa herät­tää ris­ti­rii­tai­sia tun­tei­ta. Toi­saal­ta se voi­si tuo­da hel­po­tuk­sen, sil­lä suu­ren asian salaa­mi­nen on ras­kas­ta. Toi­saal­ta ker­to­mi­nen saat­taa pelot­taa ja tun­tua vai­keal­ta – Entä jos minua ei ymmär­re­tä­kään? Mitä jos ker­to­mi­nen muut­taa toi­sen ihmi­sen suh­tau­tu­mis­ta…

  • Usein kysyt­tyä – Kuin­ka ottaa syö­mis­häi­riö puheek­si

    Syö­mis­häi­riön puheek­si otta­mi­nen on tär­ke­ää, sil­lä var­hai­nen puut­tu­mi­nen jou­dut­taa toi­pu­mis­ta ja voi estää syö­mis­häi­riön moni­mut­kais­tu­mi­sen. Puheek­si otta­mi­nen voi pelas­taa usei­ta tär­kei­tä vuo­sia elä­mäs­tä. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­seen tulee­kin usein sai­ras­tu­nei­den lähei­sil­tä kyse­ly­jä sii­tä, kuin­ka syö­mis­häi­riön voi­si ottaa puheek­si. He kai­paa­vat kon­kreet­ti­sia ohjei­ta, sil­lä usein kuul­tu ”empaat­ti­ses­ti ja suo­raan” on ohjee­na lii­an yli­mal­kai­nen. Lähei­sil­lä on usein pel­ko, että syö­mis­häi­ri­öön…