Kategoria: toimintamahdollisuudet

  • Syö­mis­häi­riöt ja toi­min­ta – Näkö­kul­ma toi­min­ta­te­ra­pias­ta

    Toi­min­ta­te­ra­peu­tin kou­lu­tuk­sen käy­nee­nä, olen eri­tyi­sen kiin­nos­tu­nut ihmi­sen toi­min­nas­ta. Koen, että syö­mis­häi­riöt (eri­tyi­ses­ti ano­rek­sia ja buli­mia) muut­ta­vat sai­ras­tu­nei­den toi­min­taa mones­ti hyvin saman­suun­tai­ses­ti, vaik­ka yksi­löl­li­siä ero­ja on toki val­ta­vas­ti. Tar­koi­tuk­se­ni on täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa antaa esi­merk­ki, kuin­ka syö­mis­häi­ri­öön sai­ras­tu­neen toi­min­taa voi tar­kas­tel­la ja mil­lai­sia sisäl­tö­jä toi­min­ta­te­ra­pias­sa voi esi­mer­kik­si olla. Kir­joi­tuk­se­ni on yleis­ku­vaus, eikä siten tie­ten­kään suo­raan kaik­kien tilan­tei­ta…