Kategoria: tyhjyyden tunne

  • Tyh­jyy­den tun­ne – Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen ras­kas vai­he

    Moni syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­va on sen ehkä koke­nut – sen sie­tä­mät­tö­mäl­tä tun­tu­van tyh­jyy­den, mihin toi­pu­mis­pro­ses­sin aika­na ajoit­tain tör­mää. Syö­mis­häi­riös­tä toi­pu­mi­sen yksi ras­kas ja haas­ta­va vai­he on se koh­ta, jos­sa sai­rau­des­ta on luo­pu­mas­sa, mut­ta elä­mään ei ole vie­lä raken­tu­nut riit­tä­väs­ti uut­ta sisäl­töä eikä yhteys omaan sisäi­seen, ter­vee­seen maa­il­maan ole vie­lä kun­nol­la muo­dos­tu­nut. Oirei­lus­ta luo­pu­mi­nen on vapaut­ta­nut pal­jon…