Kategoria: väsymys

  • Poh­ja­ton näl­kä ja loput­to­mal­ta tun­tu­va väsy­mys syö­mis­häi­riös­tä toi­vut­taes­sa

    Syö­mis­häi­riöis­sä on usei­ta eri­lai­sia toi­pu­mi­sen vai­hei­ta. Niis­sä syö­mis­häi­riöis­sä, jois­sa oire­ku­va on joh­ta­nut ali­ra­vit­se­muk­seen, yksi täl­lai­nen toi­pu­mi­sen vai­he voi olla poh­ja­ton näl­kä. Kaik­ki eivät sitä koe, mut­ta jol­le­kin se tulee. Syö­mis­häi­riöis­sä, jois­sa levon mää­rä puo­les­taan on jos­sain sai­ras­ta­mi­sen vai­hees­sa jää­nyt lii­an vähäi­sek­si ja lii­kun­ta muut­tu­nut pakon­omai­sek­si, voi toi­pu­va koh­da­ta loput­to­mal­ta tun­tu­van väsy­myk­sen. Nämä ovat toi­pu­mi­sen vai­hei­ta,…