Anne Kol­hi­nen

Psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja

Voi­maut­ta­va valo­ku­va mene­tel­mä­oh­jaa­ja

Luo­van tera­pian mene­tel­mät

30 vuo­den koke­mus syö­mis­häi­riöis­tä. Nyt ensi­si­jai­ses­ti las­ten ja nuor­ten ja hei­dän per­hei­den­sä tapaa­mi­set

kie­li: suo­mi