Ira Zet­ter­borg

Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)

Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä (Livs­lust)

Työs­ken­nel­lyt Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa vuo­des­ta 2005

Työn koh­teet: yksi­lö­ta­paa­mi­set, van­hem­pien tuki­käyn­nit, luen­not ja kou­lut­ta­mi­nen

Mie­len­kiin­non koh­tei­na: tun­ne­työs­ken­te­ly, kehon­ku­van työs­tä­mi­nen sekä kuva­tai­de hoi­don tuke­na

Kie­let: ruotsi/suomi/englanti