Susan­na Sloan

Aikuis­ten kog­ni­ti­vii­nen yksi­löp­sy­ko­te­ra­peut­ti (KELA päte­vyys)

Psy­kiat­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja

Ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri

Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1997

Työn­koh­teet: syö­mis­häi­riöt, ahdis­tu­nei­suus, masen­nus, vanhemmat/läheiset

Kie­let: suo­mi