Hin­nas­to

Pal­ve­luYksik­kö­hin­ta
Psy­ko­te­ra­peu­tin (KELA) käyn­ti.110,00 €
Psy­ko­te­ra­peu­tin tutus­tu­mis­käyn­ti70,00 €
Sai­raan­hoi­ta­jan vas­taan­ot­to 45 min.    95,00 €
Ravit­se­mus­te­ra­pia 45 min. 95,00 €
Ravit­se­mus­te­ra­pia 60 min.125,00 €
Ravit­se­mus­te­ra­pia 90 min. 190,00 €
Pari­te­ra­pia 60 min, Pari­te­ra­pia 90 min.130,00/190,00 €
Per­he­te­ra­pia 90 min, 1 työn­te­ki­jä tai 2 työn­te­ki­jää.190,00/270,00 €
Fysio­te­ra­pia 45 min. 95,00 €
Fysio­te­ra­pia 90 min. 190,00 €
Puhe­lin­ai­ka hoi­toon liit­tyen 15 min. 38,00 €
Puhe­lin­ai­ka hoi­toon liit­tyen 30 min. 70,00 €
Puhe­lin­ai­ka hoi­toon liit­tyen 45 min. 95,00 €
Psy­kiat­rin kon­sul­taa­tio 60 min.187,00 €
Psy­kiat­rin kon­sul­taa­tio 45 min.142,00 €
Psy­kiat­rin kon­sul­taa­tio 30 min.110,00 €
Psy­kiat­rin puhe­lin­ai­ka 20 min.60,00 €
Psy­kiat­rin puhe­lin­ai­ka 10 min.30,00 €
 B‑lausunto/muut laa­jat lausun­not sekä lähet­teet.115,00 €
Resep­tien uusi­mi­nen.10,00 €
Meal­Log­ger.50,00 € / kk
Ääni­mal­ja­hoi­to 60 min.88,00 €
Konsultaatio/työnohjaus.140,00 €
Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­kö, vuo­ro­kausi­hin­ta.660,00 €
Paperilasku/ E‑lasku.7,50 €/ 5,00 €

Miten voin siirtää/perua sovi­tun vas­taan­ot­toa­jan? 

Tera­piayk­sik­köön vara­tun vas­taan­ot­toa­jan voi perua tai siir­tää ole­mal­la yhtey­des­sä pal­ve­le­vaan puhe­li­meen joko soit­ta­mal­la tai teks­ti­vies­til­lä +358404115481. Peruu­tat­han aika­si mah­dol­li­sim­man hyvis­sä ajoin, vii­meis­tään edel­li­se­nä arki­päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä. Peruut­ta­mat­ta jää­neis­tä tai vii­me tin­kaan peru­tuis­ta ajois­ta veloi­te­taan nor­maa­lin käyn­ti­mak­sun hin­ta.

Sai­raan­hoi­ta­jan aikaa voit siir­tää saman vii­kon sisäl­lä veloi­tuk­set­ta, mikä­li sai­raan­hoi­ta­jal­la­si on tar­jo­ta samal­le vii­kol­le kor­vaa­va aika. Jos verk­ko­kau­pas­sa mak­sa­ma­si aika siir­tyy toi­seen päi­vään samal­la vii­kol­la, voi­daan mak­su koh­dis­taa uudel­leen toi­seen ajan­koh­taan.

Kaik­ki ajan­va­rauk­set voi kui­ten­kin perua veloi­tuk­set­ta, mikä­li peruu­tuk­sen syy­nä on äkil­li­nen sai­raus, jos­ta on lää­kä­rin­to­dis­tus.

Kysy­myk­set hin­nois­ta, ajan­va­rauk­set ja peruu­tuk­set

Pal­ve­le­va puhe­lin vas­taa kysy­myk­sii­si.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.