Pal­ve­le­va puhe­lin

Maksuton neuvontapalvelu

Voit soit­taa mak­sut­to­maan pal­ve­le­vaan puhe­li­meem­me vara­tak­se­si ajan Tera­piayk­sik­köön tai saa­dak­se­si neu­vo­ja sekä lisä­tie­toa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pal­ve­luis­ta. Puhe­li­meen vas­taa syö­mis­häi­riöi­den hoi­toon pereh­ty­nyt sai­raan­hoi­ta­ja. Sai­raan­hoi­ta­jan kans­sa voit­te yhdes­sä käy­dä läpi tilan­net­ta­si ja miet­tiä seu­raa­vat aske­leet tai teh­dä ajan­va­rauk­sen sopi­val­le asian­tun­ti­jal­le. 

Sai­raan­hoi­ta­jam­me vas­taa­vat puhe­li­meen hoi­to­käyn­tien välis­sä, joten jos puhe­luusi ei juu­ri pääs­tä vas­taa­maan, jätä vas­taa­jaan nime­si ja nume­ro­si niin sinul­le soi­te­taan takai­sin mah­dol­li­sim­man pian, vii­meis­tään seu­raa­va­na arki­päi­vä­nä. Voit jät­tää soit­to­pyyn­nön myös teks­ti­vies­til­lä.

Pal­ve­le­va puhe­lin +358404115481 (suo­mek­si). Arki­sin ma-to 9–15 ja pe 9–14.

Svensksprå­kig råd­giv­nings­te­le­fon

Våra sjuks­kö­ters­kor sva­rar i tele­fon mel­lan behand­lings­be­sö­ken, så om du inte kan sva­ra på ditt sam­tal, läm­na ditt namn och num­mer på tele­fons­va­ra­ren så rin­ger vi upp dig så snart som möj­ligt, senast näs­ta arbets­dag. Du kan också läm­na en sam­talsförfrå­gan via sms.

Råd­giv­nings­te­le­fon +358505220077 (på svens­ka). Var­da­gar må-to 9–15 och fre 9–14.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.