Ahmin­ta­häi­riö (BED)

Ahmin­ta­häi­riös­sä (Bin­ge Eating Disor­der eli BED) hen­ki­lö kär­sii hal­lit­se­mat­to­mis­ta ja pakon­omai­sis­ta ahmin­ta­koh­tauk­sis­ta. Ahmin­ta­häi­riö on ylei­nen aikui­sil­la, mut­ta sitä esiin­tyy myös jon­kin ver­ran nuo­ril­la. Ahmi­mi­nen voi tul­la koh­tauk­sit­tain tai hen­ki­lö voi syö­dä päi­vän mit­taan jat­ku­vas­ti, lähes tauot­ta.

Syö­mi­nen voi olla nope­aa ja se lop­puu taval­li­ses­ti vas­ta vat­san olles­sa epä­mu­ka­van täyn­nä. Syö­mi­sen kim­mok­kee­na ei taval­li­ses­ti ole näl­kä, vaan esi­mer­kik­si ruo­an himo, vai­kea tun­ne tai syö­tä­vän näke­mi­nen. Sai­ras­tu­nut usein häpe­ää run­sas­ta syö­mis­tään ja syö täs­tä syys­tä mie­lui­ten yksin. Syö­mi­sen jäl­keen hän tun­tee usein itsen­sä masen­tu­neek­si ja pet­ty­neek­si. Ahmin­ta­häi­riös­sä ei taval­li­ses­ti ilme­ne ahmi­mis­häi­riöl­le eli buli­mia ner­vo­sal­le tyy­pil­lis­tä oksen­ta­mis­ta.

Autamme alkuun

Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.