Yhteys­tie­dot

Osoit­teet

Tera­piayk­sik­kö:
Mal­min kaup­pa­tie 26 ja Pii­li­ku­ja 2, 00700 Hel­sin­ki

Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­kö:
Mal­min kaup­pa­tie 26, 00700 Hel­sin­ki

Puhe­lin­nu­me­rot

Tera­piayk­sik­kö:
Pal­ve­le­va puhe­lin (suo­mi): +358 40 411 5481
Pal­ve­le­va puhe­lin (svens­ka): +358 50 522 0077

Ma — To klo: 9–15
Pe klo: 9–14

Jos puhe­li­meen ei pääs­tä vas­taa­maan ja toi­vot takai­sin­soit­toa, jätä vas­taa­jaan nime­si ja puhe­lin­nu­me­ro­si. Soi­tam­me vies­tin jät­tä­neil­le takai­sin mah­dol­li­sim­man pian, vii­meis­tään seu­raa­va­na arki­päi­vä­nä. 

Kun­tou­tus- ja hoi­to­yk­sik­kö: +358 40 412 2976

Säh­kö­pos­ti

info@syomishairiokeskus.fi

Tie­to­suo­ja­vas­taa­van osoi­te:
tietosuojavastaava@syomishairiokeskus.fi

Hen­ki­lö­kun­nan osoit­teet: etunimi.sukunimi@syomishairiokeskus.fi

Poti­las­asia­vas­taa­va

Eva Roos, Ete­län-SYLI ry:n vas­taa­va toi­min­na­noh­jaa­ja.

S‑posti: eva.roos@etelansyli.fi

Puhe­lin: 045 841 6853.

Voim­me­ko asioi­da säh­kö­pos­til­la? 

Kyl­lä, yleis­luon­toi­sis­sa asiois­sa, kuten liit­tyen toi­min­taam­me tai pal­ve­lui­him­me ylei­ses­ti.

Hoi­toon ja ter­vey­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa säh­kö­pos­tia ei käy­te­tä. Säh­kö­pos­til­la ei mis­sään nimes­sä kan­na­ta lähet­tää mitään arka­luon­tois­ta tie­toa, kuten ter­veys­tie­to­ja­si, jot­ta voim­me suo­ja­ta tie­to­ja­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Muis­ti­sään­tö­nä voi aja­tel­la, että taval­li­seen säh­kö­pos­tiin ei kan­na­ta lait­taa mitään sel­lais­ta mitä et voi­si kir­joit­taa esi­mer­kik­si pos­ti­kort­tiin. 

Hoi­toa kos­ke­vis­sa asiois­sa suo­sit­te­lem­me aina ensi­si­jai­ses­ti ole­maan yhtey­des­sä pal­ve­le­vaan puhe­li­meem­me +358404115481. Kes­kus­te­le yhtey­den­pi­to­ta­vois­ta tar­kem­min hoi­ta­van työn­te­ki­jä­si kans­sa.

Ota yhteyt­tä lomak­keel­la    Pii­li­ku­ja 2

    Mal­min kaup­pa­tie 26

    Autamme alkuun

    Palveleva puhelin auttaa, kun tarvitset neuvoja syömishäiriöihin liittyen.