Kuin­ka syö­mis­häi­riöi­tä hoi­de­taan

Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­ses­sa tilan­ne teh­dään niin tur­val­li­sek­si, että paran­tu­mi­nen voi onnis­tua.