Jou­ni Kui­va­lai­nen

Ter­veys­tie­tei­den yo

Kou­lu­tuk­sen ja kehit­tä­mi­sen koor­di­naat­to­ri, Oman Elä­män­sä Urhei­li­ja ‑pro­jek­tin koor­di­naat­to­ri

Kori­pal­lo- ja fysiik­ka­val­men­ta­ja