Pia Char­pen­tier

Toi­min­nan­joh­ta­ja
Psy­ko­lo­gi
Psy­ko­te­ra­peut­ti (VET), kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia (KELA päte­vyys)
Hako­mi­te­ra­peut­ti (Mind­ful­ness ‑poh­jai­nen kehop­sy­ko­te­ra­pia)


Työs­ken­nel­lyt syö­mis­häi­riöi­den paris­sa vuo­des­ta 1994 alkaen
Kir­joit­ta­nut aihees­ta 4 kir­jaa, usei­ta kir­jo­jen luku­ja sekä artik­ke­lei­ta
Kou­lu­tuk­set ammat­ti­lai­sil­le esim. syö­mis­häi­riöi­den psy­ko­lo­gias­ta, kehit­ty­mi­ses­tä, koh­taa­mi­ses­ta ja hoi­dos­ta
Työn koh­teet: Tera­pia­työ sekä työ­noh­jauk­set työyh­tei­söil­le, sai­raa­loil­le ja hoi­to­lai­tok­sil­le syö­mis­häi­riöi­tä sai­ras­ta­vien aut­ta­mi­sek­si, kou­lu­tuk­set syö­mis­häi­riöi­den paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le sekä omai­sil­le
Into­hi­mo­na on syö­mis­häi­riöi­den hoi­don kehit­tä­mi­nen. Eri­tyi­ses­ti sydän­tä lähel­lä ovat pit­kään sai­ras­ta­neet ja vai­keas­ti oirei­le­vat, joi­den para­ne­mis­tai­val on tak­kui­nen ja haas­ta­va.