Haluan esit­tää läm­pi­mät kii­tok­set Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­le työs­tän­ne. Olem­me saa­neet myös teil­tä aivan val­ta­vas­ti apua, tukea ja luot­ta­mus­ta huo­mi­seen niin net­ti­si­vu­jen, etä­kurs­sin, info­pu­he­li­men, ravit­se­mus­te­ra­peu­tin kuin sai­raan­hoi­ta­jan tapaa­mis­ten kaut­ta. Teet­te usko­mat­to­man hie­noa ja tär­ke­ää työ­tä.

Lisää asiakastarinoita