Kategoria: lukijoiden palautteet

  • Ome­na­tu­pa on kas­va­nut taa­pe­roi­kään

    Tänään on tasan vuo­si sii­tä, kun Ome­na­tu­pa start­ta­si kir­joi­tuk­sel­la Ter­ve­tu­loa Ome­na­tu­paan. Ome­na­tu­van tai­val alkoi kui­ten­kin jo kesä­kuus­sa 2015, kun Pia Char­pen­tier kysyi minul­ta haluai­sin­ko ryh­tyä kir­joit­ta­maan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen blo­gia. Ehdo­tus tuli minul­le täy­sin pus­kis­ta, mut­ta ilah­duin sii­tä kovas­ti. Olin var­sin ummik­ko blo­gi­maa­il­man suh­teen, joten per­fek­tio­nis­ti­si­ne tai­pu­muk­si­ne­ni (joi­ta yhdes­sä kir­joi­tuk­ses­sa pal­jas­tin omaa­va­ni) luin ensin pari blo­gio­pas­ta –…