Kategoria: blogin esittely

  • Ome­na­tu­pa on kas­va­nut taa­pe­roi­kään

    Tänään on tasan vuo­si sii­tä, kun Ome­na­tu­pa start­ta­si kir­joi­tuk­sel­la Ter­ve­tu­loa Ome­na­tu­paan. Ome­na­tu­van tai­val alkoi kui­ten­kin jo kesä­kuus­sa 2015, kun Pia Char­pen­tier kysyi minul­ta haluai­sin­ko ryh­tyä kir­joit­ta­maan Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen blo­gia. Ehdo­tus tuli minul­le täy­sin pus­kis­ta, mut­ta ilah­duin sii­tä kovas­ti. Olin var­sin ummik­ko blo­gi­maa­il­man suh­teen, joten per­fek­tio­nis­ti­si­ne tai­pu­muk­si­ne­ni (joi­ta yhdes­sä kir­joi­tuk­ses­sa pal­jas­tin omaa­va­ni) luin ensin pari blo­gio­pas­ta –…

  • Ter­ve­tu­loa Ome­na­tu­paan!

    Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si ome­na­tu­paan. Ome­na­tu­pa on yksi­tyi­sen Elä­män Näl­kään Ry:n Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen blo­gi. Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sel­ta kysy­tään pal­jon eri­lai­sia kysy­myk­siä syö­mis­häi­riöis­tä, nii­den hoi­dos­ta ja kun­tou­tuk­ses­ta sekä tie­ten­kin sii­tä mil­lai­sia Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen pal­ve­lut ovat. Ajat­te­lim­me, että blo­gi voi­si olla hyvä kana­va poh­tia näi­tä tee­mo­ja. Ome­na­tu­vas­sa Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen työn­te­ki­jät kir­joit­ta­vat avoi­min mie­lin ja kriit­ti­ses­ti­kin ylei­ses­ti kes­kus­te­lua, ihmet­te­lyä tai kiin­nos­tus­ta herät­tä­vis­tä aiheis­ta. Emme…