Kategoria: psykofyysinen fysioterapia

  • Fysio­te­ra­pia ja psy­ko­fyy­si­nen fysio­te­ra­pia syö­mis­häi­riöi­den yhtey­des­sä

    Syö­mis­häi­riöi­den hoi­dos­sa ja kun­tou­tuk­ses­sa hyö­dyn­ne­tään usein fysio­te­ra­pi­aa ja psy­ko­fyy­sis­tä fysio­te­ra­pi­aa. Monil­la on var­maan jon­kin­lai­nen mie­li­ku­va fysio­te­ra­pias­ta. Mie­li­ku­vis­sa fysio­te­ra­peu­tin kans­sa ehkä jum­pa­taan ja fysio­te­ra­peut­ti hie­roo välil­lä. Mie­li­ku­va ei var­mas­ti­kaan ole täy­sin vir­heel­li­nen, mut­ta kovin sup­peak­si se jää. Psy­ko­fyy­si­ses­tä fysio­te­ra­pias­ta mie­li­ku­vat voi­vat olla vie­lä sup­peam­mat. Sik­si pää­tin­kin haas­ta­tel­la psy­ko­fyy­sis­tä fysio­te­ra­peut­tiam­me Iidaa sii­tä, mitä fysio­te­ra­pia ja psy­ko­fyy­si­nen fysio­te­ra­pia…