Kategoria: #stressi

  • Kesä­kun­toon! ‑Mut­ta mik­si ja mil­lä hin­nal­la?

    Kesä­kun­toon! ‑Mut­ta mik­si ja mil­lä hin­nal­la?

    Tou­ko­kuu on monil­le se aika vuo­des­ta, jol­loin lähes­ty­vä kesä ja kesä­lo­ma eivät näyt­täy­dy­kään edes­sä hää­möt­tä­vä­nä hel­po­tuk­se­na vaan dead­li­ne­na, johon men­nes­sä pitää saa­da kaik­ki kun­toon. Alku­vuo­den työ­pro­jek­tit tai kou­lues­seet pitää saa­da vie­tyä lop­puun ja työ­pöy­tä tyh­jäk­si. Lisäk­si oma keho pitäi­si saa­da tiris­tet­tyä ja pum­pat­tua Baywatch ‑kel­poi­sek­si ja sään­mu­kai­seen vaa­te­tuk­seen sopi­vak­si.  Kiris­te­tään sekä vyö­tä, että työ­tah­tia. Piden­ne­tään…