Syö­mis­häi­riö­kes­kuk­sen sivus­to­uu­dis­tus

Olem­me uudis­ta­neet sivus­tom­me mar­ras­kuus­sa 2023. Sisäl­löt ovat vie­lä hie­man kes­ken, esi­mer­kik­si tie­to­si­vu­jen ja ruot­sin­kie­lis­ten sisäl­tö­jen osal­ta.

Kuu­lem­me mie­lel­lään mitä miel­tä sinä olet uusis­ta sivuis­tam­me. Anna palau­tet­ta!