Kategoria: pukeutuminen

  • Syö­mis­häi­riö ilme­nee vaa­te­tuk­sen­kin kaut­ta

    Syö­mis­häi­riö ujut­taa lon­ke­ron­sa laa­jas­ti elä­män eri osa-alueil­le. Syö­mi­sen lisäk­si pukeu­tu­mi­nen voi yllät­tä­väs­ti tul­la osak­si oireh­din­taa. Sitä jou­du­taan­kin usein käsit­te­le­mään hoi­don aika­na monen­lai­sis­ta näkö­kul­mis­ta. Eri­tyi­ses­ti ano­rek­si­aan liit­tyy usein vir­heel­li­nen usko­mus, jon­ka mukaan palel­les­sa keho laih­tuu nopeam­min. Ei siis ole tava­ton­ta, että sai­ras­tu­nut halu­aa kul­kea lii­an vähis­sä vaat­teis­sa tal­vi­pak­ka­sil­la ja kyl­met­tää huo­neen­sa. Tois­ten mie­les­tä läm­min olo voi…