Kategoria: sairaan terve elämä

  • Älä laih­du­ta ‑päi­vä: Ome­na­tu­van kol­men tee­sin pai­no­rau­ha

    Syö­mis­häi­riö­liit­to jäse­nyh­dis­tyk­si­neen viet­tää tänään 6.5.2016 Älä laih­du­ta –päi­vää ja on haas­ta­nut blog­gaa­jia osal­lis­tu­maan päi­vän viet­toon kir­joit­ta­mal­la aihees­ta tai jul­kai­se­mal­la pai­no­rau­han julis­tuk­sen blo­gis­saan. Tämän vuo­den tee­ma­na on Sai­raan ter­ve elä­mä. Ome­na­tu­van yhte­nä kir­joit­ta­ja­na pää­tin tart­tua haas­tee­seen. Kii­tos Syö­mis­häi­riö­lii­tol­le haas­tees­ta! Älä laih­du­ta ‑päi­vä on tar­peel­li­nen. Var­sin­kin näin kesän kyn­nyk­sel­lä tun­tuu, että leh­det täyt­ty­vät laih­du­tus­vin­keis­tä ja ter­veys­vies­teis­tä. Löö­pit iske­vät…